O župi

Župa Velika Mlaka, smještena je kao mirna oaza između dva grada – Zagreba s jedne (na sjeverozapadu) i Velike Gorice s druge strane (na jugoistoku). Sastavljena od naselja Velika Mlaka (koje spada pod Grad Veliku Goricu) i naselja Veliko Polje (koje spada pod Grad Zagreb) Sa svoje sjeverne strane župa je omeđena zagrebačkom obilaznicom a sa svoje južne brzom cestom Zagreb – Velika Gorica. U potpunosti je zaokružena kao skladna cjelina.

Župa Velika Mlaka graniči sa župama: na sjeveru sa župom Jakuševac, na istoku sa župom Velika Gorica – bl. kard A. Stepinac, na jugu sa župom Donja Lomnica i na zapadu sa župom Odra.

Kako stoji zapisano u Spomenici župe, osnovana je 03. travnja 1971. godine dekretom zagrebačkog nadbiskupa Franje kardinala Kuharića a na prijedlog tadašnjeg župnika u Odri msgr-a Ladislava Loine. I dalje se župom opravljalo iz župe Odra.

Vlč. Mladen Sinković, kapelan u Odri, 30. kolovoza 1998. godine postavljen je za upravitelja župe dekretom zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića. Tako je župa Velika Mlaka dobila svojeg prvog župnika i time se pravno osamostalila od župe Odra.

Za vrijeme blagoslova obitelji 2006/2007 provedeno je ispitivanje stvarnog stanja stanovništva koje boravi u župi tokom cijele godine (a ne samo povremeno). Tako u župi živi i trajno boravi 4364 stanovnika, od čega je 3958 vjernika rimokatolika.

Zaštitnica župe je sveta Barbara, djevica i mučenica, kojoj je posvećena naša župna crkva «Turopoljska ljepotica», sagrađena od hrastovih greda a iznutra je u potpunosti oslikana.

Kapela svete Barbare privlači svojom ljepotom koja se pretvara u čaroliju kada čovjek stupi u njezinu unutrašnjost. «Ovo je kao iz bajke …» rekli su mnogi ušavši u kapelu i ostali bez riječi, očarani njenom ljepotom.

Svaka hrastova greda kapele, svaka njena slika, svaki njezin oslikani cvijet, svaki potez kistom nepoznatog domaćeg majstora, stoljetna je molitva običnog čovjeka upućena Bogu svemogućemu da po zagovoru svakog ovog sveca i svetice a posebno po zagovoru svete Barbare, izlije svoj blagoslov na ovo mjesto, na ovu župu i na cijeli hrvatski narod.

Ova kapela tihi je svjedok svega onoga što se kroz prošla stoljeća događalo i lijepo i ružno njoj samoj, našem Turopolju, hrvatskom narodu i Crkvi katoličkoj u Lijepoj Našoj.

Anđelko Kufrin, župnik